اتود شماره ۱

سفید شروع و می برد      طراح م . زینار ۲۰۱۰

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

3 Comments

  1. سلام غیر ممکن است جواب ندارد

  2. سید وهاب اقبالی

    امکـــانش وجود ندارد …

  3. kd2 این حرکت مناسب است

Comments are closed