اتود شطرنج شماره ۴

White_winدر پوزیسیون شطرنج مقابل سفید شروع و بازی را می برد

طراح اتود شطرنج : گئورگ کاسپاریان سال ۱۹۹۶

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.